Etter salgstjeneste for forhandlere

Sørg for at varer hentes

Du kan bruke returskjemaet for å sende dine bestillinger, reklamasjoner og reparasjonsbestillinger til vårt serviceteam.

Som forhandler har du dermed muligheten til å få varene returnert for analyse eller reparasjon. Vennligst fyll derfor ut alle feltene i returskjemaet . Etter at dataene er overført, vil du av logistiktjenesteleverandøren motta informasjon om tidspunktet for henting.

Vennligst pakk varene med tilstrekkelig polstring for retur. Personen som henter er ansvarlig for påskriften på den ytre emballasjen.

Som sluttkunde har du muligheten til å gi din fagforhandler, som du kjøpte produktet vårt hos, oppgaven med å sende produktet tilbake.

Ulike feilanalyser og stresstester utføres for reparasjon. Berørte komponenter som BMS (batteriadministreringssystem), batteripakken (Core pack), kabinettet eller lade- og utladningskontakten skiftes ut og kontrolleres på nytt.


Returskjema

Last opp en fil per produkt med maksimalt 2 MB og ikke mer enn 8 MB totalt.

Føy til produkt
Jeg er inneforstått med at i tilfelle en uberettiget innhenting av varen (f.eks. i fall ingen feil blir funnet etter å ha sjekket varen; feil har oppstått på grunn av ytre påvirkninger, garantiperioden er utløpt for produktet, feil produkt er sendt inn), vil du av Akku Vision GmbH belastes for et gebyr på 35 euro (netto) for Tyskland/Østerrike/Nederland og et beløp på 50,- euro for Sveits og alle andre europeiske land.Jeg bekrefter herved at jeg har lest, forstått og godtatt Akku Visions personvernbestemmelser. (Personvernerklæring)