FAQ

Heeft u vragen over onze producten en over ons bedrijf? Dan bent u hier aan het goede adres!

In onze FAQ pakken wij de meest voorkomende vragen op en willen wij bovendien overige vragen rondom de opbouw van e-bike-accu’s en de grondbeginselen van de Lithium-iontechnologie beantwoorden.

Over het bedrijf

Hoelang bestaat Akku Vision al?

E-Bike Vision werd in 2011 in Attendorn opgericht en eind 2013 verkocht aan Daniel Maiberger. Hij leidt het bedrijf sinds januari 2014 als directeur-grootaandeelhouder.

Maakt Akku Vision deel uit van een andere onderneming?

Akku Vision GmbH is onafhankelijk. Onze producten worden geproduceerd door een joint-venture, TAV Battery GmbH. Naast Akku Vision GmbH is Triathlon Holding GmbH medeaandeelhouder. De productieafdeling is gevestigd in de hoofdvestiging in Haibach.

Grondbeginselen

Verschil tussen e-bike en pedelec?

Vaak wordt de benaming e-bike als generieke term voor alle elektrische fietsen gebruikt. De pedelec [Pedal Electric Cycle] op zijn beurt is een type elektrische fietsen, waarbij de fietser door een elektrische aandrijving slechts dan ondersteund wordt, wanneer hij gelijktijdig ook zelf trapt.

Hoe ver kom ik met de EBV E-Bike Batteries?

Vanwege het feit er momenteel geen genormeerde actieradiusberekening is, kunnen wij daarover helaas geen bindende uitspraken doen. De actieradius van een pedelec hangt af van zeer veel factoren. Doorslaggevend daarvoor is natuurlijk de energie in de accu, waarop wij bij iedere productontwikkeling gefocust zijn. Helaas komen er echter ook een heleboel beperkende factoren bij, die het bepalen van de actieradius bemoeilijken:

 • trajectprofiel
 • bestuurdersgewicht
 • buitentemperatuur
 • windomstandigheden
 • ondersteuningsniveau
 • motorsysteem
 • fietstype en -gewicht
 • bandenspanning
 • extra vracht in fietstassen of -manden

Hoezo hebben de EBV E-Bike Batteries een hogere capaciteit dan de originele accu’s van de fabrikant?

Omdat wij met de ontwikkeling van de cilindrische Lithium-ion cellen meegaan en cilindrische cellen met hogere capaciteit gebruiken of meer cilindrische cellen in de EBV E-Bike Batteries inbouwen.

De ontladingscurve van Lithium-ion-accu’s

De ontladingscurve van Lithium-ion-accu’s is niet lineair. He spanningsbereik ligt tussen 25 V (ontladen) en 42 V (volledig opgeladen) bij een 36 V-accu. De indicatie van 36 V noemt men nominale spanning. De spanning van de Lithium-ion-accu neemt tijdens de ontlading eerst heel snel van de bereikte oplaadeindspanning (42 V) af naar de nominale spanning (ca. 36 V), neemt vervolgens echter tijdens een lange periode nauwelijks verder af. Pas kort voor de volledige ontlading begint de celspanning weer sterk te dalen.

Voorbeeld: ontladingscurve van een cilindrische 18650 cel Panasonic NCR18650A

Ontladingscurve

Wat is een volledige cyclus?

Een volledige cyclus betekent de accu eenmaal compleet te ontladen en daarna volledig op te laden (1 volledige cyclus = 100% van de accu-energie geladen en ontladen). Deelcycli worden bij elkaar opgeteld.

Wordt een e-bike-accu van 20 % naar 70 % geladen, dan tot 40 % restcapaciteit leeggereden en vervolgens weer naar 90 % opgeladen, komt dit overeen met drie deelcycli:

deelcyclus 1 (20% – 70% geladen) = 70%-20% / 2 = 0,25 volledige cycli
deelcyclus 2 (70% – 40% ontladen) = 70%-40% / 2 = 0,15 volledige cycli
deelcyclus 3 (40% – 90% geladen) = 90%-40% / 2 = 0,25 volledige cycli. Totale aantal cycli: 0,65 volledige cycli

Hoe kan ik de energie van mijn accu berekenen?

Als u de capaciteit (in Ah) kent en de nominale spanning, dan kunt u daaruit de energie van de accu berekenen:

36 V x 17 Ah = 612 Wh 36 V x 13 Ah = 468 Wh

Het geheel werkt natuurlijk ook omgekeerd.

Wat betekenen de afkortingen SOC en SOH?

Met SOC of „state of charge“ duidt men de huidige laadtoestand van de accu aan. Het Nederlandse synoniem is “laadtoestand”. Een SOC van 100% komt dientengevolge overeen met een volledig opgeladen accu. SOH betekent “State of Health”. Het Nederlandse synoniem is zoiets als “gezondheidstoestand”.

De SOH of „state of health“ beschrijft de gezondheidstoestand vaan een reeds verouderde, gebruikte accu, waarmee wordt bedoeld: de mogelijkheid om de vereiste vermogensparameter in vergelijking tot een nieuwe accu te bereiken. De SOH geeft dus de verouderingstoestand van een accu aan.

Voorbeeld: de oorspronkelijke capaciteit bij de koop lag op 17 Ah. Nu na twee jaren ligt de capaciteit op 15 Ah. SOC = 15 Ah / 17 Ah * 100% = 88,24 %
Hoeveel capaciteit de accu nog kan inladen (opnemen), kan men alleen met speciale accutestapparaten vaststellen.

Kan ik mijn huidige accu eenvoudigweg tegen een E-Bike Vision vervangende accu omwisselen?

Ja, als de compatibiliteit volgens de productbeschrijving gegarandeerd wordt. Zolang er geen uitzondering in de productbeschrijving bestaat. Omdat er zeer veel e-bike-fabrikanten op de markt zijn, die uiteenlopende framegeometrieën gebruiken, kan dit er in zeldzame gevallen toe leiden, dat het EBV E-Bike Battery niet past.

Werkt de vervangende accu ook met het aanwezige display?

Ja, onze EBV E-Bike Batteries zijn perfect geschikt voor de aandrijfsystemen en tonen eveneens de geladen capaciteit en de actieradius.

Kan de vervangende accu mijn pedelec kapotmaken?

Nee, accu’s in het algemeen zijn slechts passief in het aandrijfsysteem. De motor is de „baas“/master en ontleent aan de accu de energie die hij nodig heeft.

Wat zijn de voordelen van de EBV E-Bike Batteries?

Een grotere actieradius: Alle EBV E-Bike Batteries hebben wezenlijk meer energie dan de originele accu’s. U krijgt door het gebruik van onze EBV E-Bike Batteries een grotere actieradius en kunt langere tochten maken.

Meer comfort: Al onze EBV E-Bike Batteries bezitten een extra extern laadcontact. In combinatie met onze opladers heeft u nu voor het eerst de mogelijkheid om de accu zonder hem eruit te nemen direct op de pedelec op te laden.

Kortere oplaadtijd: juist als het een keer snel moet gaan, kan onze 6 A-snellader de oplaadtijd tot wel 40% verkorten.

Gering gewicht: onze Bosch Lite accu‘s zijn zeer licht van gewicht.

Mijn EBV E-Bike Battery heeft een beetje speling in de houder op de e-bike. Wat kan ik daartegen doen?

De sloten op de accuhouder op de fiets kunnen door uw rijwielhandelaar worden bijgesteld, indien er te veel speling mocht bestaan. Dit kan door de mechanische belasting tijdens het rijden na enige tijd gebeuren.

EBV E-Bike Battery kopen

Waar kan ik de EBV E-Bike Batteries van E-Bike Vision kopen?

Onze EBV E-Bike Batteries en opladers kunt u in de vakhandel kopen. Als u een dealer bij u in de buurt zoekt, gebruik dan onze functie dealers zoeken

Kan ik op de vestigingslocatie van het bedrijf langsgaan en meteen een EBV E-Bike Battery meenemen?

Nee, wij zijn zuiver in het B2B-segment actief en volgen het vakhandelsconcept. Wij verkopen onze producten alleen via de vakhandel en niet direct aan de eindklanten. Als u een dealer bij u in de buurt zoekt, gebruik dan onze functie dealers zoeken

Online of in de winkel?

Dat moet u helemaal zelf weten! In de online-shop zijn onze producten vaak goedkoper. Bedenk echter wel, dat u bij vragen altijd een persoonlijke contactpersoon ter plaatse heeft, als u bij uw rijwielhandelaar koopt.

EBV E-Bike Battery opladen

Werkt mijn huidige oplader met de vervangende accu?

Ja, op één uitzondering na. Alle EBV E-Bike Batteries kunnen ook met de originele oplader worden opgeladen. De enige uitzondering is het EBV E-Bike Battery voor het Panasonic 36V-aandrijfsysteem.. Hiervoor moet een E-Bike Vision oplader worden gekocht.

Werken de Akku Vision (snel)laders met originele accu‘s?

Nee, de (snel)laders van Akku Vision zijn uitsluitend geschikt om de vervangende accu van Akku Vision op te laden.

Kan ik de originele oplader op het externe laadcontact aansluiten?

Nee, de meeste fabrikanten van e-bike-aandrijfsystemen gebruiken gepatenteerde connectoraansluitingen en beperken de max. laadstroom van de accu. Alleen met de E-Bike Vision-opladers kunnen de EBV E-Bike Batteries via het extra externe laadcontact worden geladen. Mocht u geen E-Bike Vision oplader bezitten, dan kunt u (uitzondering zie EBV E-Bike Battery Panasonic 36V) de originele oplader gebruiken om op te laden.

Heb ik een nieuwe oplader nodig om het snelladen te kunnen gebruiken?

Ja, om het EBV E-Bike Battery sneller op te laden, heeft u onze snellader nodig, die dan op het extra externe laadcontact aangesloten wordt. [Naar onze opladers]

Hoelang moet ik het EBV E-Bike Battery opladen?

Dat kan men snel zelf uitrekenen. Wanneer het EBV E-Bike Battery een capaciteit heeft van 17 Ah en u de lege accu met een 4A-oplader naar 100% wilt opladen, dan heeft u ca. 4,5 uur nodig.

Capaciteit van de accu : laadstroom = bij benadering de oplaadtijd

17 Ah : 4 A = 4,25 h 17 Ah : 7 A = 2,5 h

Waarom wij hier de woorden „bij benadering “ gebruiken, ligt aan de oplaadprocedure CC/CV. In het begin wordt er met een constante stroom (constant current – CC) opgeladen, tegen het einde alleen nog met een constante spanning (constant voltage – CV). Tijdens de CV-fase neemt de stroom sterk af en de eenvoudige berekeningsmethode wordt dan onnauwkeurig. Daarom rekent men ca. een halfuur erbovenop.

Is er een memory-effect?

Nee, het uit vroegere tijden en oudere batterijtechnologieën bekende memory-effect is er bij de moderne Lithium-ion-accu’s niet. U kunt de laadprocedure gerust tussendoor onderbreken.

Er wordt weliswaar aanbevolen, aan het begin van de ingebruikname van de accu en na langere pauzes de accu volledig op te laden en daarna helemaal leeg te rijden. Deze 1-2 aanbevolen volledige cycli dienen echter uitsluitend voor de kalibratie van de gas-gauge (capaciteitsbepaling).

Moet ik het EBV E-Bike Battery altijd volledig opladen?

Nee hoor, u kunt de oplaadprocedure gerust tussendoor onderbreken. Dat schaadt uw EBV E-Bike Battery niet.

Wat kost mij het opladen het EBV E-Bike Battery?

Stel dat de stroomprijs op 30cent/kWh ligt, en u gebruikt een 612 Wh (0,612 kWh) EBV E-Bike Battery, dan kost een oplading 18,36 cent.

612 Wh = 0,612 kWh = 18,36 cent

468 Wh = 0,468 kWh = 14,04 cent

Stel, u pendelt dagelijks naar uw werk en het EBV E-Bike Battery 612 Wh gaat drie dagen mee, voordat u het weer volledig moet opladen. Dan zou u een verbruik hebben van. 45 kWh per jaar en 13,5 EUR oplaadstroomkosten per jaar.

Opslag en onderhoud

Hoe sla ik mijn accu op, als ik hem langere tijd niet gebruik?

Voor een langere opslag bijv. in de winter is er een speciaal temperatuurbereik, waarin de Lithium-ion-accu zich het beste voelt:

ca. +17° C
in voor 50% - 70% opgeladen toestand

Zo wordt de chemische veroudering van de e-bikebatterij tot een minimum beperkt. Gewoonlijk verliest de e-bike-accu ca. 1% van haar capaciteit per maand. Onze EBV E-Bike Batteries schakelen zichzelf automatisch in de deep-sleep-modus, opdat de zelfontlading door de stroomopname van het BMS gereduceerd wordt. Voor het volgende gebruik dient u uw e-bike-accu volledig op te laden, opdat het BMS zichzelf kan kalibreren.

Hoe onderhoud ik mijn e-bike-accu?

De e-bike-accu heeft slechts weinig aandacht en onderhoud nodig. Vervuilde plekken kunnen met een vochtige doek worden schoongeveegd. Vermijd beslist de directe behandeling van e-bike-accu en motor met de stoomstraler. Gebruik geen poolvet

Techniek

Hoe is het accupack opgebouwd?

Een e-bike-accu bestaat uit een overzichtelijk aantal componenten:

 • behuizing
 • ontlaad- en oplaadcontact
 • batterijmanagementsysteem (kortweg BMS)
 • corepack
 • capaciteitsdisplay en toets
 • temperatuursensor
 • kabelset
e-Bike battery

Met het Corepack is het accupack bedoeld, dat weer in de volgende componenten onderverdeeld is:

 • celhouder
 • cilindrische Lithium-ion cellen
 • celconnector

De schakeling van de cilindrische cellen wordt via de speciaal ontworpen celconnectoren gerealiseerd. Deze verbinden de cilindrische cellen al naargelang de configuratie.

Voorbeeld EBV E-Bike Battery 17 Ah/612 Wh compatibel met Bosch Classic: om tot de 36 V nominale spanning te komen moeten in totaal 10 cilindrische cellen in serie worden geschakeld. Dat levert een totale spanning op van 36 V (10 × 3,6 V = 36 V). De capaciteit bereikt men door een parallelschakeling van verscheidene cilindrische cellen achter elkaar. Om 17 Ah te bereiken werden 5 cilindrische cellen van het type Panasonic NCR18650BL met 3,4 Ah gebruikt (5 × 3,4 Ah = 17 Ah). Deze configuratie noemt men 10S5P → 10 x serieel en 5 x parallel. In totaal worden in dit voorbeeld 50 cilindrische cellen van Panasonic gebruikt.

battery matrix

Wat is een batterijmanagementsysteem?

Het batterijmanagementsysteem (kortweg BMS) is een elektronische besturing die de toestand van de accu bewaakt en regelt. Het is een belangrijk bestanddeel van elke accu en zorgt voor de vereiste spanningscompensatie voor de individuele cellen (cell balancing). Het beschermt tegen een externe kortsluiting, laat de lithium-ion-batterij alleen werken binnen de toegestane spanningsgrenzen en beschermt de accu tegen over- en ondertemperatuur. Het BMS meet de vulstand en communiceert met de componenten in het aandrijfsysteem.

Wordt bij de EBV E-Bike Batteries een cellencompensatie gebruikt?

Ja, wij gebruiken een passieve cellencompensatie in onze producten, opdat de spanningen van de seriële celstrengen steeds identiek zijn en u veel kilometers plezier van onze producten heeft.

Service

Tot wie wend ik mij, wanneer ik vragen over mijn EBV E-Bike Battery heb?

Mocht u in onze FAQ geen antwoord op uw vragen vinden, dan verzoeken wij u, om u eerst tot de dealer te wenden, bij wie u het EBV E-Bike Battery gekocht heeft. Deze zal u vakkundig advies geven. Mochten uw vragen daar niet beantwoord kunnen worden, dan ontvangen wij graag een e-mail van u! [ naar het contactformulier]!

Hoeveel jaren garantie biedt E-Bike Vision?

Op onze EBV E-Bike Batteries geven wij over de wettelijk geldende waarborg heen een vrijwillige garantie van 24 maanden. Voor accessoires zoals onze opladers, geldt ook een garantie van 24 maanden. Overige informatie over garantie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw EBV E-Bike Battery [naar het Download-gedeelte van de site]

Kan men de garantieperiode uitbreiden?

Ja, de garantieperiode is te verlengen met 12 maanden naar in totaal 36 maanden. Op de volgende pagina vindt u meer over dit onderwerp. [naar de garantie-uitbreiding]

Hoeveel volledige cycli garandeert E-Bike Vision?

Voor de cilindrische Lithium-ion-cel garanderen wij, dat deze na 500 volledige cycli nog een SOH van 80% heeft. Wat volledige cycli en SOH betekenen, vindt u eveneens hier in de FAQ!

Hoe werkt de afhaling in geval van service?

Wendt u zich a.u.b. tot de dealer, bij wie u het product gekocht heeft. Deze zal met ons contact opnemen en de rest van de procedure in gang zetten. Stuur als eindklant a.u.b. geen goederen naar ons op, dat doet uw dealer na overleg en bijbehorende documentatie.

Hoelang moet ik het in geval van service zonder mijn EBV E-Bike Battery stellen?

Vanaf de binnenkomst van het artikel tot aan de verzending van uw EBV E-Bike Battery verstrijken maximaal drie dagen. Daarbij komt nog de tijd die de verzending kost, die helaas niet onder onze verantwoordelijkheid valt. Wanneer uw dealer bij ons aangeeft, wanneer hij voor de pakketdienst bereikbaar is, zou de gehele keten niet meer dan een week tijd moeten kosten.

Waar kan ik mijn EBV E-Bike Battery laten repareren?

Direct bij ons! Als fabrikant van de EBV E-Bike Batteries zijn wij natuurlijk ook in staat om componenten te verwisselen en vervangen. Gebruik a.u.b. ons contactformulier voor de aanvraag van een kostenraming. [naar het contactformulier]

Hoe kan ik het beste contact opnemen met E-Bike Vision?

Wendt u zich a.u.b. bij vragen eerst tot uw dealer, bij wie u ons product heeft gekocht. Mochten uw vragen daar niet beantwoord kunnen worden, dan ontvangen wij graag een e-mail van u!

Ons hoogseizoen is het fietsseizoen van april tot augustus. Natuurlijk plannen wij ons personeel dienovereenkomstig in. Desondanks vragen wij u om begrip, voor het geval dat wij niet meteen terugbellen of uw e-mail beantwoorden.

Waar kan ik de gebruiksaanwijzingen verkrijgen?

De handleidingen kunt u in verschillende talen downloaden.

Speciale vragen over onze EBV E-Bike Batteries

EBV E-Bike Battery compatibel met het Bosch Classic aandrijfsysteem

Ondersteunt het EBV E-Bike Battery ook de lichtondersteuning?

Het EBV E-Bike Battery gedraagt zich als de originele accu en heeft een lichtreserve. Als er in uw pedelec een verlichtingsinstallatie ingebouwd is die via de accu van energie wordt voorzien, dan heeft u ook nog licht, als de motor het trappen niet meer ondersteunt en uw rij-accu leeg is. [naar het EBV E-Bike Battery]

Het bagagedrageraccu-EBV E-Bike Battery compatibel met Bosch Classic zit zeer strak in de bagagedrager. Waaraan ligt dat?

Om een hogere capaciteit bij ons EBV E-Bike Battery te bereiken, moesten wij meer cilindrische cellen inbouwen. Dit leidde ertoe, dat het EBV E-Bike Battery 3 mm breder is dan de originele accu. Wij bevelen onze klanten voor de aankoop aan, om hun bagagedrager in de breedte te meten. De bagagedragers hebben vaak toleranties in de breedte, die er in de regel toe leiden, dat ons EBV E-Bike Battery ook in uw bagagedrager past. [naar het EBV E-Bike Battery]

Kan mijn rijwielhandelaar ondanks de vervangende accu een update van het aandrijfsysteem uitvoeren?

Ja. Uw rijwielhandelaar kan met de Bosch-servicesoftware en met de geplaatste vervangende accu het display en de motor updaten naar de recentste firmware. Uw EBV E-Bike Battery kan alleen door ons worden ge-updatet. [naar het EBV E-Bike Battery]

EBV E-Bike Battery compatibel met het Panasonic 26 V-aandrijfsysteem

Is het EBV E-Bike Battery ook compatibel met de Gazelle Easy Glider?

Ja, de compatibiliteit bereiken wij door middel van een extra slothouder, die met een slangklem aan de zadelpenbuis bevestigd moet worden. Een montagehandleiding stellen wij u graag ter beschikking. Vraag deze a.u.b. aan via ons contactformulier. [naar het contactformulier]

In welke framematen past het EBV E-Bike Battery compatibel met Panasonic 26V?

Ons EBV E-Bike Battery past alleen in framematen vanaf 48 cm en is niet geschikt voor vouw- en klapfietsen. [naar het EBV E-Bike Battery]

Mijn EBV E-Bike Battery kan niet worden opgeladen en ontladen. Wat kan ik doen?

Het EBV E-Bike Battery compatibel met Panasonic 26V wordt automatisch na 24 uur inactiviteit in de deep-sleep-modus gebracht, om de zelfontlading te reduceren. Om het EBV E-Bike Battery weer te kunnen gebruiken, moet u de accu „wakker maken “. Daartoe volstaat het, om de capaciteitstoets één keer kort in te drukken. De individuele LEDs van de capaciteitsindicatie lopen één keer helemaal op. Dat geeft aan, dat het BMS van het EBV E-Bike Battery geboot is en wakkergemaakt werd. Wanneer u de capaciteitstoets nogmaals indrukt, wordt zoals gebruikelijk weer de capaciteit aan u getoond. [naar het EBV E-Bike Battery]

Waar moet ik bij het plaatsen van het EBV E-Bike Battery op letten?

Op grond van het extra laadcontact kan het voorkomen, dat men het EBV E-Bike Battery er onder een steilere hoek in moet schuiven. [ naar het EBV E-Bike Battery ]

EBV E-Bike Battery compatibel met het Panasonic 36V-aandrijfsysteem

Waarom moet ik een extra oplader van E-Bike Vision kopen?

Bij de ontwikkeling van het EBV E-Bike Battery compatibel met Panasonic 36V moesten wij helaas vaststellen, dat wij de compatibiliteit met de originele lader niet kunnen realiseren. Om het EBV E-Bike Battery toch te kunnen opladen, heeft u een van onze 36 V-opladers, met 4 A of 6 A nodig. [naar het EBV E-Bike Battery]

Mijn EBV E-Bike Battery kan niet worden opgeladen en ontladen. Wat kan ik doen?

Het EBV E-Bike Battery compatibel met Panasonic 36V wordt automatisch na 24 uur inactiviteit in de deep-sleep-modus gebracht, om de zelfontlading te reduceren. Om het EBV E-Bike Battery weer te kunnen gebruiken, moet u de accu „wakker maken “. Daartoe volstaat het, om de capaciteitstoets één keer kort in te drukken. Zodra de LED-indicatie de capaciteit aangeeft, staat uw EBV E-Bike Battery weer tot uw beschikking! [naar het EBV E-Bike Battery]

In welke framematen past het EBV E-Bike Battery compatibel met Panasonic 36V?

Ons EBV E-Bike Battery past alleen in framematen vanaf 48 cm en is niet geschikt voor vouw- en klapfietsen. [naar het EBV E-Bike Battery]

Waar moet ik bij het plaatsen van het EBV E-Bike Battery op letten?

Op grond van het extra laadcontact kan het voorkomen, dat men het EBV E-Bike Battery er onder een steilere hoek in moet schuiven. [naar het EBV E-Bike Battery]

EBV E-Bike Battery compatibel met het Gazelle Innergy-aandrijfsysteem

Waarom werkt het EBV E-Bike Battery niet met mijn Gazelle-aandrijfsysteem?

Zoals bij Gazelle-aandrijfsystemen gebruikelijk, moeten accu’s van de volgende typen met het aandrijfsysteem „gepaired“ worden. Deze procedure kan alleen via de Gazelle-dealersoftware plaatsvinden. Wendt u zich daarvoor a.u.b. met een gerust hart tot uw rijwielhandelaar.

 • INNERGY PURE
 • INNERGY XT
 • INNERGY ORANGE

[naar hetEBV E-Bike Battery]

Mijn EBV E-Bike Battery kan niet worden opgeladen of ontladen. Wat kan ik doen?

Het EBV E-Bike Battery compatibel met het Gazelle Innergy-aandrijfsysteem wordt automatisch na één uur inactiviteit in de deep-sleep-modus gebracht, om de zelfontlading te reduceren. Om het EBV E-Bike Battery weer te kunnen gebruiken, moet u de accu „wakker maken “. Daartoe volstaat het, om de capaciteitstoets één keer kort in te drukken. De individuele LEDs van de capaciteitsindicatie lopen één keer helemaal op. Dat geeft aan, dat het BMS van het EBV E-Bike Battery geboot is en wakkergemaakt werd. Wanneer u de capaciteitstoets nogmaals indrukt, wordt zoals gebruikelijk weer de capaciteit aan u getoond. Na het wakker maken, kunt u uw EBV E-Bike Battery weer opladen. [naar het EBV E-Bike Battery]