Garantieerweiterung

Erweitern Sie die Garantie Ihres Akkus auf 36 Monate

Hur fungerar det?

Förlängning av garantitiden för ditt batteri till 36 månader kan du beställa hos oss med följande ansökningsformulär.

Ansökan om förlängning av garantitiden

Ladda ned ansökningsformuläret och skicka in det ifyllt och underskrivet tillsammans med ditt inköpsbevis via e-post: garantie@akkuvision.de

Vår serviceavdelning bearbetar omgående din ansökan och skickar dig en faktura på schablonkostnaden 49,70 EUR till den e-postadress du angett.

När vi mottagit betalningen, får du med post ditt bevis om förlängningen av garantitiden, säkerhetsdekal med garantinummer och originalfakturan.
Vänligen fäst säkerhetsdekalen med garantinumret under den silverfärgade prestandaetiketten på ditt reservbatteri. Detta nummer krävs för att garantiförlängningen ska beaktas.

Vill du ha ännu mer säkerhet?
Då behöver du vår garantiförlängning till 36 månader för ditt batteri!

Vi har förtroende för våra batterier och vill stärka ditt förtroende för oss ytterligare!

Det är därför vi nu erbjuder dig en garantiförlängning till 36 månader.

Garantivillkor:

Förlängning av garantitiden till 36 månader kan göras för alla EBV E-Bike Batteries, om ansökan därom görs inom 6 månader efter inköpet. B-varor är undantagna från förlängning av garantitiden.

För våra batterier lämnar vi, utöver den lagstadgade garantin, en 24 månaders garanti. För åberopande av 24- och 36-månadersgarantin är det absolut nödvändigt att skicka in köpehandlingar resp. garantiförlängningsbevis.

undantagna från 24- och/eller 36-månadersgarantin är

Avlägsnande av batteriets prestandaetikett gör garantin ogiltig!