Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål om produktene våre eller selskapet vårt? Da har du kommet til rett sted!

I vår liste over ofte stilte spørsmål adresserer vi de vanligste spørsmålene, og vil også svare på ytterligere spørsmål om hvordan eBike-batterier er bygget opp og det grunnleggende innen litium-ion-teknologi.

Ang. foretaket

Hvor lenge har Akku Vision eksistert?

E-Bike Vision ble grunnlagt i Attendorn i 2011 og ble i slutten av 2013 solgt til Daniel Maiberger, som har ledet selskapet som administrerende forretningsdrivende siden januar 2014

Hører Akku Vision til et annet selskap?

Akku Vision GmbH er uavhengig. Våre produkter blir produsert av et joint venture, TAV Battery GmbH. Deltaker er, foruten Akku Vision GmbH, også Triathlon Holding GmbH. Produksjonen har sitt sete i hovedkvarteret i Haibach.

Grunnlag

Forskjellen mellom eBike og Pedelec?

Begrepet eBike brukes ofte som en generisk betegnelse på alle elsykler. (S-)Pedelec [(Speed-)Pedal Electric Cycle] er i sin tur en versjon av en elsykkel der sjåføren støttes av elektrisk kjøring bare når han/hun samtidig tråkker på pedalen.

Hvor langt kan jeg komme med EBV E-Bike Batteries?

Siden det for øyeblikket ikke finnes noen beregning av rekkevidde, kan vi dessverre ikke komme med noen bindende uttalelser ang. dette. En pedelecs rekkevidde avhenger av et stort antall faktorer. Selvfølgelig er den avgjørende faktoren for dette energien i batteriet, som vi fokuserer på i all produktutvikling. Dessverre er det også en rekke begrensende faktorer som gjør det vanskelig å fastsette rekkevidden:

 • Ruteprofil
 • Ryttervekt
 • Utetemperatur
 • Vindforhold
 • Støttenivå
 • Motorsystem
 • Sykkeltype og -vekt
 • Dekktrykk
 • Ekstra last i sykkelvesker eller -kurver

Hvorfor har EBV E-Bike Batteries høyere kapasitet enn produsentens originalbatterier?

Fordi vi holder tritt med utviklingen av litium-ion-rundceller og bruker rundceller med høyere kapasitet eller installerer flere rundceller.

Utladningskurven for litium-ion-batterier

Utladningskurven for litium-ion-batterier er ikke lineær. Spenningsområdet ligger på mellom 25 V (utladet) og 42 V (fulladet) for et 36 V-batteri. Angivelsen på 36 V kalles nominell spenning. Litium-ion-batteriets spenning synker til å begynne med ganske raskt fra den oppnådde sluttladningsspenningen (42 V) til nominell spenning (ca. 36 V) under utladning, men synker så knapt mer på lengre tid. Cellespenningen begynner bare å synke kraftig igjen kort før fullstendig utladning.

Eksempel: Utladingskurve for en 18650-rundcelle-Panasonic NCR18650A

Linjediagram over utslippskurven

Hva er en full syklus?

En full syklus betyr at du tømmer batteriet helt én gang og deretter lader det helt (1 hel syklus = 100 % av batterienergien ladet og utladet). Delsykluser legges sammen.

Dersom et eBike-batteri lades fra 20 % til 70 %, og deretter tømmes for opptil 40 % av sin gjenværende kapasitet og så lades til 90 %, tilsvarer dette tre delsykluser:

Delsyklus 1 (20 % · 70 % oppladet) = 70 %-20 %/2 = 0,25 fulle sykluser
Delsyklus 2 (70 % · 40 % oppladet) = 70 %-40 %/2 = 0,15 fulle sykluser
Delsyklus 3 (40 % · 90 % oppladet) = 90 %-40 %/2 = 0,25 fulle sykluser Totalt antall sykluser: 0,65 fulle sykluser

Hvordan kan jeg beregne mitt batteris energi?

Hvis du kjenner kapasiteten (i Ah) og den nominelle spenningen, kan du bruke dette til å beregne batteriets energi:

36 V x 17 Ah = 612 Wh 36 V x 13 Ah = 468 Wh

Det hele fungerer selvfølgelig også omvendt.

Hva betyr SOC og SOH?

SOC eller “ladestatus” beskriver batteriets nåværende ladetilstand. Det norske synonymet er 'ladestatus'. En SOC på 100 % tilsvarer derfor et fulladet batteri. SOH betyr “State of Health”. Det norske synonymet er noe sånt som 'helsetilstand'.

SOH eller state of health beskriver helsetilstanden til et allerede eldet, brukt batteri når det gjelder muligheten til å nå de nødvendige ytelsesparametrene i forhold til et nytt batteri. SOH beskriver dermed et batteris aldringstilstand.

Eksempel: Den opprinnelige kapasiteten ved kjøp var 17 Ah. Nå, etter to år, er kapasiteten 15 Ah. SOC = 15 Ah/17 Ah * 100 % = 88,24 %

Hvor stor kapasitet batteriet fremdeles kan lade (absorbere), kan bare fastsettes ved hjelp av spesielle batteritestingsinnretninger.

Kan jeg rett og slett bytte ut det eksisterende batteriet mitt med et E-Bike Vision-reservebatteri?

Ja, såfremt kompatibiliteten er garantert i henhold til produktbeskrivelsen. Så lenge det ikke finnes noe unntak i produktbeskrivelsen. Siden det finnes svært mange elsykkelprodusenter på markedet som bruker forskjellige rammegeometrier, kan det i sjeldne tilfeller føre til at EBV E-Bike Battery ikke passer.

Fungerer reservebatteriet også sammen med det eksisterende displayet?

Ja, våre EBV E-Bike Batteries passer sømløst inn i drivsystemene og viser også ladet kapasitet, samt gjenværende rekkevidde.

Kan reservebatteriet ødelegge min pedelec?

Nei, batterier generelt er bare passive i drivsystemet. Motoren er 'boss'/master og tar energien den trenger fra batteriet.

Hva er fordelene med EBV E-Bike Batteries?

Mer rekkevidde: Alle EBV E-Bike Batteries har betydelig mer energi enn originalbatteriene. Ved å bruke EBV E-Bike Batteries får du større rekkevidde og kan sykle lengre turer.

Mer komfort: Alle våre EBV E-Bike Batteries har en ekstra ekstern ladekontakt. I forbindelse med laderne våre har du nå for første gang muligheten til å lade batteriet direkte på Pedelec uten å ta det ut.

Kortere ladetid: Vår 6 A-hurtiglader kan forkorte ladetiden med opptil 40 %, og da spesielt når ting må gå fort.

Lavere vekt: Våre Bosch Lite-batterier er vektoptimaliserte.

Det er litt slingringsmonn mellom min EBV E-Bike Battery og holderen på eBike. Hva kan jeg gjøre med det?

Låsene på batteriholderen på sykkelen kan etterjusteres av fagforhandleren din hvis det er for mye slingringsmonn. Dette kan skje etter en stund på grunn av mekanisk belastning under sykling.

Kjøp EBV E-Bike Battery

Hvor kan jeg kjøpe EBV E-Bike Batteries fra E-Bike Vision?

Du kan kjøpe våre EBV E-Bike Batteries og ladere fra fagforhandlere. Hvis du leter etter en forhandler i ditt område, er du velkommen til å bruke vårt forhandlersøk.

Kan jeg komme innom hovedkontoret og straks ta en EBV E-Bike Battery med meg?

Nei, vi er bare aktive i B2B-området og følger faghandelskonseptet. Vi selger bare produktene våre gjennom fagforhandlere og ikke direkte til sluttkunder. Hvis du leter etter en fagforhandler i ditt område, er du velkommen til å bruke vårt forhandlersøk.

På nett eller i fysisk butikk?

Det må du selv avgjøre! Produktene våre er ofte billigere i nettbutikken. Vær imidlertid oppmerksom på at du alltid har en personlig kontaktperson på stedet dersom du har spørsmål når du kjøper fra din fagforhandler.

Lad EBV E-Bike Battery

Fungerer den eksisterende laderen sammen med reservebatteriet?

Ja, med ett unntak. Alle EBV E-Bike Batteries kan også lades med originalladeren. Det eneste unntaket er EBV E-Bike Battery til Panasonic 36 V-drivsystemet. Her må du skaffe en E-Bike Vision-lader.

Virker (hurtig)ladere fra Akku Vision sammen med originalbatterier?

Nei, de (hurtig)laderne som er å få kjøpt fra Akku Vision er kun beregnet på å lade reservebatteriene fra Akku Vision.

Kan jeg koble originalladeren til den eksterne ladekontakten?

Nei, de fleste produsenter av eBike-drivsystemer bruker proprietære pluggforbindelser og begrenser batterienes maks. ladestrøm. EBV E-Bike Batteries kan bare lades via den ekstra eksterne ladekontakten med E-Bike Vision-ladere. Dersom du ikke har noen E-Bike Vision-lader, kan du bruke originalladeren til lading (for unntak, se EBV E-Bike Battery Panasonic 36 V).

Trenger jeg en ny lader for å kunne benytte meg av hurtiglading?

Ja, for å lade EBV E-Bike Battery raskere, trenger du hurtigladeren vår, som deretter kobles til den ekstra eksterne ladekontakten. [Til laderne våre]

Hvor lenge må jeg lade EBV E-Bike Battery?

Du kan raskt regne deg ut til det selv. Dersom EBV E-Bike Battery har en kapasitet på 17 Ah og du vil lade det tomme batteriet til 100 % med en 4A-lader, trenger du ca. 4,5 timer til dette.

Batteriets kapasitet: Ladestrøm = omtrentlig ladetid

17 Ah: 4 A = 4,25 t 17 Ah: 7 A = 2,5 t

Hvorfor vi bruker begrepet 'omtrent' her, skyldes CC-/CV-lademetoden. I begynnelsen lades det med en konstant strøm (constant current · CC), mot slutten bare med en konstant spenning (constant voltage · CV). I løpet av CV-fasen reduseres strømmen kraftig, og den enkle beregningsmetoden blir på dette tidspunktet upresis. Derfor legger du til omtrent en halv time.

Finnes det en minneeffekt?

Nei, minneeffekten kjent fra tidligere tider og eldre batteriteknologier finnes ikke med moderne litium-ion-batterier. Du kan trygt avbryte ladeprosessen innimellom.

Det anbefales imidlertid å lade batteriet helt i begynnelsen av batteribruken og etter lengre pauser, og deretter tømme det helt. Disse 1-2 anbefalte fulle syklusene brukes bare til å kalibrere gassmåleren (fastsettelse av kapasitet).

Må jeg alltid lade EBV E-Bike Battery helt opp?

Nei, du kan trygt avbryte ladeprosessen innimellom. Det skader ikke EBV E-Bike Battery.

Hva koster det meg å lade EBV E-Bike Battery?

La oss anta at strømprisen er 30 cent/kWh og du bruker en 612 Wh (0,612 kWh) EBV E-Bike Battery; i så fall koster ladeprosessen 18,36 cent.

612 Wh = 0,612 kWh = 18,66 cent
468 Wh = 0,468 kWh = 14,04 cent

La oss anta at du pendler til jobb hver dag, og EBV E-Bike Battery 612 Wh varer i tre dager før du må lade den helt opp. Da vil du ha et forbruk på ca. 45 kWh per år og kostnader på 13,5 euro per år.

Oppbevaring og pleie

Hvordan lagrer jeg batteriet hvis jeg ikke bruker det på lenge?

For lengre lagring f.eks. om vinteren er det et spesielt område der litium-ion-batteriene føler seg mest komfortable:

ca. +17 grader Celsius
50 - 70 % Ladenivå

Under disse forholdene reduseres elsykkelbatteriets kjemiske aldring til et minimum. Elsykkelbatteriet mister vanligvis ca. 1 % av sin kapasitet pr. måned. Våre EBV E-Bike Batteries veksler automatisk til dyp søvnmodus slik at selvutladning reduseres av BMS-strømforbruk. Du bør lade elsykkelbatteriet helt før du bruker det igjen, slik at BMS kan kalibrere seg selv.

Hvordan steller jeg elsykkelbatteriet mitt?

Elsykkelbatteriet krever lite oppmerksomhet og stell. Tilsmussede områder kan tørkes over med en fuktig klut. Unngå direkte behandling av elsykkelbatteriet og -motoren med dampstråle. Vennligst ikke bruk fett til polene!

Teknikk

Hvordan er batteripakken strukturert?

Et elsykkelbatteri består av et oversiktlig antall komponenter:

 • Kapsel
 • Utladnings- og ladekontakt
 • Batteriadministreringssystem (forkortet kalt BMS)
 • Corepack
 • Kapasitetsskjerm og -knapp
 • Temperatursensor
 • Kabelsett
E-sykkelbatteriets struktur

Core pack refererer til batteripakken, som er delt inn i følgende komponenter:

 • Celleholder
 • Litium-ion-rundcelle
 • Celleforbinder

Sammenkoblingen av de runde cellene implementeres ved hjelp av de spesialdesignede cellekontaktene. Disse kobler de runde cellene sammen, avhengig av konfigurasjon.

Eksempel EBV E-Bike Battery 17 Ah/612 Wh kompatibel med Bosch Classic: For å oppnå 36 V nominell spenning, må til sammen 10 rundceller kobles i serie. Dette gir en total spenning på 36 V (10 x 3,6 V = 36 V). Kapasiteten oppnås ved å koble flere rundceller parallelt. For å oppnå 17 Ah, ble det brukt fem rundceller av typen Samsung 35E med 3,4 Ah (5 x 3,4 Ah = 17 Ah). Denne konfigurasjonen kalles 10S5P → 10 x i serie og 5 x parallelt. Totalt 50 Samsung-rundceller brukes i dette eksemplet.

Batterimatrise

Hva er et batteriadministreringssystem?

Batteriadministreringssystem (forkortet kalt BMS) er en elektronisk kontrollmekanisme som overvåker og regulerer batteriets tilstand. Det er en viktig komponent i ethvert batteri og sørger for den nødvendige utjevningen av spenning i enkeltceller (cell balancing). Det beskytter mot en ekstern kortslutning, drifter litium-ion-batteriet bare innenfor de tillatte spenningsgrensene og beskytter batteriet mot overtemperatur og undertemperatur. BMS bestemmer fyllingsnivået og kommuniserer med komponentene i drivsystemet.

Benyttes cellebalansering i EBV E-Bike Batteries?

Ja, vi bruker passiv cellebalanse i produktene våre, slik at spenningene til serie-cellelinjer alltid er identiske, og så du vil kunne ha mange kilometer med moro med produktene våre.

Service

Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål om EBV E-Bike Battery?

Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt i Ofte stilte spørsmål, vennligst kontakt først forhandleren som EBV E-Bike Battery ble kjøpt hos. Han/hun vil gi deg kompetente råd. Hvis spørsmålene dine ikke kan besvares der, ser vi frem til din e-post [til kontaktskjema]!

Hvor mange års garanti tilbyr E-Bike Vision?

Ut over den lovpålagte garantien, gir vi 24 måneders valgfri garanti for våre EBV E-Bike Batteries. For tilbehør, som f.eks laderne våre, finnes det også en 24-månedersgaranti. For mer informasjon ang. garantien, se bruksanvisningen for EBV E-Bike Battery [til Nedlastingsområdet]

Kan garantiperioden forlenges?

Ja, garantiperioden kan utvides med 12 måneder til totalt 36 måneder. Du kan finne ut mer om dette på neste side. [til utvidet garanti]

Hvor mange hele sykluser garanterer E-Bike Vision?

For litium-ion-rundcellen garanterer vi at den etter 500 hele sykluser fortsatt har en SOH på 80 %. Du kan her i Ofte stilte spørsmål også finne ut hva fulle sykluser og SOH betyr!

Hvordan fungerer hentingen ved service?

Vennligst ta kontakt med forhandleren som produktet ble kjøpt av. Han/hun vil kontakte oss og ordne alt som trengs. Vi henstiller til deg som sluttkunde til å vennligst ikke sende varer til oss; forhandleren din vil gjøre det etter konsultasjon og behørig dokumentasjon.

Hvor lenge må jeg være uten min EBV E-Bike Battery i tilfelle service?

Det tar maksimalt tre dager fra varemottak til sending av EBV E-Bike Battery. I tillegg kommer fraktruten, som dessverre ikke er vårt ansvar. Hvis forhandleren din forteller oss når han kan nås for pakketjeneste, bør ikke hele kjeden ta mer enn en uke å fullføre.

Hvor kan jeg få reparert min EBV E-Bike Battery?

Direkte hos oss! Som produsent av EBV E-Bike Batteries er vi selvfølgelig også i stand til å skifte ut og erstatte komponenter. Vennligst bruk kontaktskjemaet vårt for å be om et kostnadsoverslag. [til kontaktskjema]

Hvordan kan jeg optimalt sett kontakte E-Bike Vision?

Hvis du har spørsmål, ber vi deg først kontakte forhandleren du kjøpte produktet av. Hvis spørsmålene dine ikke kan besvares der, ser vi frem til din e-post!

Høysesongen vår er sykkelsesongen fra april til august. Selvfølgelig legger vi planer for personalet vårt deretter. Ikke desto mindre ber vi om din forståelse dersom vi ikke ringer deg tilbake umiddelbart eller svarer på e-posten din.

Hvor kan jeg få tak i bruksanvisninger?

Bruksanvisningene er tilgjengelig for nedlasting på forskjellige språk. [til Nedlastingssiden]

Spesifikke spørsmål om våre EBV E-Bike Batteries

EBV E-Bike Battery kompatibel med Bosch Classic-drivsystemet

Støtter EBV E-Bike Battery også lysstøtte?

Strømpakken ter seg som originalbatteriet og har en lysreserve. Hvis Pedelec har et belysningssystem som får energi via batteriet, vil du fortsatt ha lys når motoren ikke lenger støttes og batteriet er tomt. [til EBV E-Bike Battery]

EBV E-Bike Battery-bagasjestativbatteriet som er kompatibelt med Bosch Classic, sitter veldig godt fast i bagasjestativet. Hvorfor det?

For å oppnå høyere kapasitet for EBV E-Bike Battery, måtte vi installere flere rundceller. Som et resultat er EBV E-Bike Battery 3 mm bredere enn originalbatteriet. Vi anbefaler at våre kunder måler bagasjestativets bredde før de kjøper. Bagasjestativene har ofte ekstra slingringsmonn i bredden, noe som vanligvis betyr at EBV E-Bike Battery også passer inn i bagasjestativet ditt. [til EBV E-Bike Battery]

Kan fagforhandleren min oppdatere drivsystemet til tross for reservebatteri?

Ja. Din fagforhandler kan bruke Bosch-serviceprogramvaren og det reservebatteriet som er stukket inn til å oppdatere skjermen og motoren til den nyeste fastvaren. Din EBV E-Bike Battery kan bare oppdateres av oss. [til EBV E-Bike Battery]

EBV E-Bike Battery kompatibel med Panasonic 26 V-drivsystemet

Er EBV E-Bike Battery også kompatibel med Gazelle Easy Glider?

Ja, vi oppnår kompatibilitet med en ekstra låsemontering som må festes til seterøret med en slangeklemme. Vi kan gjerne stille monteringsanvisninger til rådighet for deg. Vennligst be ved hjelp av kontaktskjemaet vårt om å få dem tilsendt. [til Kontaktskjema]

I hvilke rammestørrelser er EBV E-Bike Battery kompatibel med Panasonic 26 V?

Vår EBV E-Bike Battery passer bare inn i rammestørrelser fra 48 cm og er ikke egnet for sykler som kan slås sammen. [til EBV E-Bike Battery]

Min EBV E-Bike Battery lar seg ikke lade eller utlades. Hva kan jeg gjøre?

En EBV E-Bike Battery som er kompatibel med Panasonic 26 V skifter for å redusere selvutladning automatisk til dyp søvnmodus etter 24 timers inaktivitet. For å kunne bruke EBV E-Bike Battery igjen, må du 'vekke' batteriet. Det er tilstrekkelig å trykke kort på kapasitetsknappen én gang. Kapasitetsskjermens enkeltlysdioder kjøres helt opp én gang. Dette signaliserer at EBV E-Bike Batteries BMS har startet opp og er vekket. Dersom du trykker på kapasitetsknappen igjen, vises kapasiteten som vanlig. [til EBV E-Bike Battery]

Hva må jeg passe på når jeg setter inn EBV E-Bike Battery?

På grunn av den ekstra ladekontakten, vil det kunne hende at EBV E-Bike Battery må skyves inn i en brattere vinkel. [til EBV E-Bike Battery]

EBV E-Bike Battery kompatibel med Panasonic 36 V-drivsystemet

Hvorfor må jeg kjøpe en ekstra lader fra E-Bike Vision?

Under utviklingen av EBV E-Bike Battery kompatibel med Panasonic 36 V, fant vi dessverre ut at vi ikke kunne sikre kompatibilitet med originalladeren. For likevel å kunne lade EBV E-Bike Battery, trenger du en av våre 36 V-ladere med 4 A eller 6 A. [Til EBV E-Bike Battery]

Min EBV E-Bike Battery lar seg ikke lade eller utlades. Hva kan jeg gjøre?

En EBV E-Bike Battery som er kompatibel med Panasonic 36 V skifter for å redusere selvutladning automatisk til dyp søvnmodus etter 24 timers inaktivitet. For å kunne bruke EBV E-Bike Battery igjen, må du 'vekke' batteriet. Det er tilstrekkelig å trykke kort på kapasitetsknappen én gang. Så snart LED-skjermen viser kapasiteten er EBV E-Bike Battery tilgjengelig igjen! [til EBV E-Bike Battery]

I hvilke rammestørrelser er EBV E-Bike Battery kompatibel med Panasonic 36 V?

Vår EBV E-Bike Battery passer bare inn i rammestørrelser fra 48 cm og er ikke egnet for sykler som kan slås sammen. [til EBV E-Bike Battery]

Hva må jeg passe på når jeg setter inn EBV E-Bike Battery?

På grunn av den ekstra ladekontakten, vil det kunne hende at EBV E-Bike Battery må skyves inn i en brattere vinkel. [til EBV E-Bike Battery]

EBV E-Bike Battery kompatibel med Gazelle Innergy-drivsystemet

Hvorfor fungerer ikke EBV E-Bike Battery med mitt Gazelle-drivsystem?

Slik det er vanlig med Gazelle-drivsystemer, må batterier av følgende typer 'pares' med drivsystemet. Denne prosessen kan bare skje gjennom Gazelle-forhandlerprogramvaren. Ta i den anledning ufortrødent kontakt med spesialforhandleren din.

 • INNERGY PURE
 • INNERGY XT
 • INNERGY ORANGE

[til EBV E-Bike Battery]

Min EBV E-Bike Battery lar seg ikke lade eller utlades. Hva kan jeg gjøre?

En EBV E-Bike Battery som er kompatibel med Gazelle Innergy-drivsystemet skifter for å redusere selvutladning automatisk til dyp søvnmodus etter én times inaktivitet. For å kunne bruke EBV E-Bike Battery igjen, må du 'vekke' batteriet. Det er tilstrekkelig å trykke kort på kapasitetsknappen én gang. Kapasitetsskjermens enkeltlysdioder kjøres helt opp én gang. Dette signaliserer at EBV E-Bike Batteries BMS har startet opp og er vekket. Dersom du trykker på kapasitetsknappen igjen, vises kapasiteten som vanlig. Etter vekkingen kan du lade opp EBV E-Bike Battery igjen. [Til EBV E-Bike Battery]