Insamling av varor

service efter försäljning för återförsäljare

Med svarsformuläret kan du bekvämt förmedla hämtbeställningar, reklamationer och reparationsbeställningar till vårt serviceteam.

Som återförsäljare har du därmed möjlighet att ordna med retur av en vara för undersökning eller reparation. Vänligen fyll därför i alla fält i returformuläret. När data överförts, får du från vår logistikpartner information om tiden för avhämtning.

Vänligen förpacka returvaran med tillräcklig polstring. Uppgifter på omslaget anges av hämtaren.

Som slutkund har du möjlighet att uppdra åt den återförsäljare hos vilken du köpt produkten att sköta returen.

Inför en reparation görs olika analyser och belastningsprover. Aktuella komponenter såsom BMS (batterihanteringssystem), batteripaket (Corepack), hölje eller laddnings- och urladdningskoppling byts ut och kontrolleras på nytt.


Begäran om insamling

Ladda upp en fil per produkt med maximalt 2 MB och totalt 8 MB totalt.

Adress för upphämtning

Bifoga produkt
Jag är införstådd med att det vid oberättigad avhämtning av vara (t.ex. p.g.a.: inget fel på varan kan vid kontroll konstateras; fel är orsakat av yttre påverkan; garantitiden har gått ut; fel produkt har skickats in) utgår en avgift till Akku Vision GmbH på 35 EUR (netto) för Tyskland/Österrike/Nederländerna och 50 EUR för Schweiz och alla övriga länder i Europa.Härmed bekräftar jag att jag läst, förstått och accepterat Akku Visions dataskyddsbestämmelser.(Integritetspolicy)