Garantieerweiterung

Erweitern Sie die Garantie Ihres Akkus auf 36 Monate

Jak na to?

Záruku na zakoupený akumulátor si u nás můžete prodloužit na 36 měsíců prostřednictvím následující žádosti.

Žádost o prodloužení záruky

Stáhněte si formulář žádosti, vyplňte jej, podepište a spolu s dokladem o koupi zašlete e-mailem na adresu: garantie@akkuvision.de

Naše servisní oddělení vaši žádost neprodleně zpracuje a zašle vám na uvedenou e-mailovou adresu fakturu za služby ve výši 49,70 eur.

Po obdržení platby vám poštou zašleme potvrzení o prodloužení záruky, bezpečnostní samolepku s číslem záruky a originál faktury.
Bezpečnostní samolepku s číslem záruky nalepte pod stříbrný výkonový štítek, který se nachází na vaší náhradní baterii. Bez tohoto čísla nebude náš servis schopen baterii identifikovat.

Chcete ještě větší bezpečnost?
Pak potřebujete prodloužení záruky na baterii na 36 měsíců!

Věříme ve své baterie a chceme dále posílit vaši důvěru v nás!

Proto vám nyní nabízíme prodloužení záruky na 36 měsíců.

Záruční podmínky:

Prodlouženou záruku na 36 měsíců si můžete zakoupit ke všem EBV E-Bike Batteries, pokud tak učiníte do 6 měsíců od koupi zboží. Prodloužení záruky se nevztahuje na zboží druhé jakosti.

Kromě zákonné záruky poskytujeme na naše akumulátory záruku 24 měsíců. K uplatnění 24- nebo 36měsíční záruky je nezbytně nutné předložit doklad o koupi nebo potvrzení o prodloužení záruky!

24- a/nebo 36měsíční záruka se nevztahuje na:

Okamžikem odstranění výkonového štítku akumulátoru zaniká nárok na uplatnění záruky!